» Strona główna    » Kontakt
O SARUELU
SARUEL - zrodził się w odpowiedzi na wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji - nowej w formie, środkach i zapale. Inspiracją dla programów rekolekcyjnych oraz naszych działań ewangelizacyjnych stał się dokument XXIII - Kapituły Generalnej Salezjanów - Wychowanie młodzieży do wiary. Jako moment kluczowy powstania SARUELa dostrzegamy Szkołę Ewangelizacji i Rekolekcje Ewangelizacyjne, które odbyły się w lipcu 1994 r. w Starym Sączu. W rekolekcjach tych wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski. W dniach 16 - 18 grudnia 1994 r. przeżyliśmy w Woźniakowie pierwsze spotkanie dla animatorów i odpowiedzialnych za SARUEL. Był to czas weryfikacji, modlitwy i rozeznawania z młodymi naszych kolejnych inicjatyw.

Ruch ten, jak każdy jemu podobny - jest konkretną rzeczywistością kościelną, którą tworzą głównie ludzie świeccy, jest to program kształtowania wiary i chrześcijańskiego świadectwa, którego metody są oparte na określonym charyzmacie (Jan Paweł II, Przemówienie podczas Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych, Rzym 1998). Charyzmatem, którym żyje i kieruje się SARUEL - jest charyzmat salezjański. A urzeczywistnia się to dzięki:
  • bezpośredniemu zaangażowaniu się salezjanów i ludzi świeckich, którym bliski jest Ksiądz Bosko i Jego charyzmat
  • wszystkim uczestnikom naszych spotkań jest proponowana salezjańska duchowość młodzieżowa, która jest duchowością, codzienności; radości i optymizmu, przyjaźni z Jezusem; duchowością wspólnoty kościelnej; oraz odpowiedzialnej służby i ewangelizacji
  • podczas naszych akcji i rekolekcji staramy się kierować systemem wychowawczym św. Jana Bosko. Jest to pedagogia oparta na: miłości, rozumie i religii.
  • stosowane środki i metody pracy to: radość, zabawa, teatr, muzyka, spontaniczna i serdeczna modlitwa, sakrament pojednania. Wszystko zmierza do radosnej celebracji Eucharystii.
  • młodzi głoszą Chrystusa swoim rówieśnikom = wychowanie do apostolstwa i współodpowiedzialności
  • obecność na naszych akcjach młodzieży z warstw ludowych, młodzieży ubogiej materialnie i duchowo, zagrożonej, młodzieży dotkniętej narkomanią, zaangażowanej w subkultury
  • inne (np. świadectwa samej młodzieży).