» Strona główna    » Kontakt
Rekolekcje letnie
Forma rekolekcji Saruel, odbywających się w czasie ferii i wakacji na przestrzeni lat ulegała różnym przekształceniom. Jednak niezmiennie za główny i najważniejszy cel rekolekcji przyjmujemy stworzenie okazji do spotkania człowieka z Chrystusem - żywym i kochającym Bogiem. Ponieważ zaproszenie na rekolekcje kierujemy do wszystkich ludzi młodych (także tych nieco starszych, ale czujących się młodo) - licealistów, studentów, młodzieży pracującej - pochodzących z różnych środowisk - katolickich, postmodernistycznych, ateistycznych - a szczególnie do wszystkich, którzy zagubili sens swojego życia, dlatego rekolekcje Saruel przybrały postać szkół o różnym stopniu zaawansowania i formy przekazu Dobrej Nowiny.

Tegoroczne rekolekcje odbędą się w Różanymstoku (przepięknej miejscowości znajdującej się około 60 km. za Białymstokiem, w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Różanostockiej), w dniach 10-23 lipca. Na zgłoszenia oczekujemy do 25 czerwca br. Należy nadesłać dobrze wypełnioną kartę zgłoszeń oraz spełnić opisane w niej formalności.

W tym roku proponujemy następujące "szkoły" rekolekcyjne:

SZKOŁA PRZYJAŹNI:
W głębi każdego ludzkiego serca istnieje wielkie pragnienie bycia akceptowanym, lubianym, dowartościowanym, a przede wszystkim kochanym! I choć żyjemy w cywilizacji, która produkuje miliony telefonów komórkowych, mających łączyć nas ze sobą, to prawda jest taka, że coraz więcej młodych ludzi umiera z braku tej odrobiny ciepła, jaką jeden człowiek może bezinteresownie ofiarować drugiemu. Szkoła Przyjaźni jest propozycją dla wszystkich tych, którzy szukają kontaktu z drugim człowiekiem, którzy pragną mieć przyjaciół i czuć się pośród nich dobrze, czuć się u siebie. Budowaniu przyjaźni służą przede wszystkim szczere, długie rozmowy, ale pomocne są tu również wspólne zabawy (dyskoteki, koncerty, ognisko, wycieczki), jak i czas spędzony na wspólnej modlitwie za siebie nawzajem. W ramach Szkoły Przyjaźni wszystkie wymienione elementy mają swoje miejsce i żadnego z nich nie może zabraknąć. Często jednak zdarza się tak, że mamy w sobie dużo kompleksów, uprzedzeń, niechęci, które przeszkadzają nam patrzeć pozytywnie zarówno na siebie jak i na innych ludzi. W ciągu dwóch tygodni trudno zmienić całe swoje życie, ale na pewno można spróbować stanąć twarzą w twarz z tymi problemami, zaprzyjaźnić się z samym sobą, znaleźć nowych przyjaciół z całej Polski, a może wreszcie zaprzyjaźnić się z Tym, który od dawna czeka na naszą przyjaźń, z Jezusem.
Jest to propozycja duchowej drogi dla osób, które pierwszy raz biorą udział w prowadzonych przez nas rekolekcjach.
Inspiracją i treścią przeżywanych dni jest Chrystus - Dobry Pasterz, który idzie z uczniami do Emaus - Łk 24, 13-36.

SZKOŁA NOWEGO ŻYCIA:
jest etapem otwierania się na obecność Boga w naszym życiu. Jest również okazją, aby doświadczyć Bożego przebaczenia i miłosierdzia w spowiedzi generalnej oraz w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne.

SZKOŁA NOWEGO ŻYCIA (dla studentów i starszych):
program szkoły jest bardzo zbliżony do tradycyjnej Szkoły Nowego Życia, a jednocześnie uwzględnia temety charakterystyczne dla tego przedziału wiekowego.

SZKOŁA WZRASTANIA W DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
jest trzecim etapem naszej formacji do wiary. Zawiera katechezy pogłębiające naszą świadomość przynależności do wspólnoty kościelnej oraz odpowiedzialności za jej rozwój. Kulminacyjnym wydarzeniem tego etapu jest modlitwa o odrodzenie w nas darów Ducha Świętego.

SZKOŁA MODLITWY:
jest kolejnym etapem naszej formacji do wiary.
jest to propozycja szkoły pogłębiającej nasze życie modlitewne. Jest czasem odkrywania swojego rytmu modlitwy oraz poznawania jej nowych form. Podczas wspólnych dni jest wiele czasu na medytację, modlitwę wspólnotową, modlitwę milczenia. To również okazja do dzielenia się osobistym doświadczeniem modlitwy oraz rozmowy na temat jej zagrożeń.

SZKOŁA DUCHOWOŚCI SALEZJAŃSKIEJ:
To propozycja bliższego poznania postaci św. Jana Bosko oraz duchowości salezjańskiej. Duchowa spuścizna ks. Bosko to szerokie spektrum wartości, które pozwalają rozpromieniać codzienność prawdziwym duchem Ewangelii. Duchowość salezjańska to prawdziwy skarb dla tych, którzy cjcą swoje życie przeżywać świadomie i w pełni radości.